Μέλι Αν Τα : τρίτος κύκλος

Στην Αθήνα,
12/01/2020

Επανασύνδεση με την ψυχή μας μέσω του αστρικού σώματος.

Σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσουμε τον τρίτο κύκλο της Μέλι Αν Τα.

Στην καινούρια μορφή που μας δίνεται φέτος, ο τρίτος κύκλος αντιστοιχεί σε εγγραφές που βρίσκονται μέσα στο αστρικό σώμα. Η εργασία εδώ μας επιτρέπει να συνδυάσουμε παλιές εγγραφές που έχουν γίνει σε συναισθηματικό επίπεδο με τωρινές σχέσεις με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους αλλά και με τωρινές συνήθειες και τωρινούς τρόπους με τους οποίους λειτουργούμε, και να τις επεξεργαστούμε ώστε να πάρουν καινούρια θέση στην ψυχή μας. 

Όπως και για κάθε κύκλο, ο τρίτος κύκλος αποτελείται από 3 φάσεις που δίνονται σε 3 διαφορετικές συνεδρίες. Η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης, επομένως είναι απαραίτητο η συμμετοχή στις τρεις συνεδρίες του κύκλου να είναι ανελλιπής.

Θα ήταν βοηθητικό, πριν μπείτε στον τρίτο κύκλο, να έχετε συνδεθεί τουλάχιστον με τον πρώτο όπου δίνονται εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην συνέχεια της αναζήτησης σας. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο σε ομάδα, μπορείτε να βρείτε τα κείμενα και τα ηχητικά στην σελίδα: www.melianta.wordpress.com         

 

Να έχετε κατά νου ότι η φυσική παρουσία στην ομάδα φέρνει πολύτιμη βοήθεια! Φέρνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείτε :

  • με πλήρη ασφάλεια και χωρίς κρίση να φέρετε στην επιφάνεια τα βιώματά σας,
  • να τα μοιράσετε και έτσι να γειωθούν καλύτερα,
  • να βρείτε την στήριξη που μπορεί να χρειαστείτε εκείνες τις εβδομάδες,
  • να καλωσορίσετε μαζί με τους άλλους τις πλευρές της ψυχής σας με τις οποίες επανασυνδέεστε.

Ημερομηνίες:  Τετάρτες 29 Ιανουαρίου, 12 και 26 Φεβρουαρίου. 

Ώρα : αρχίζουμε στις 6μμ και υπολογίζουμε τη διάρκεια ανάμεσα 2 με 2.30 ώρες. 

Συμμετέχοντες:  8 άτομα το πολύ ώστε μια ουσιαστική εργασία να μπορεί να γίνει με τον καθένα.

 Για εγγραφή:  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με SMS ή mail.